ДГ Маргаритка - Пловдив

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „МАРГАРИТКА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.

Дата и час на публикуване: 2020-03-30 12:09:14
ID номер: 9097754 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „МАРГАРИТКА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.

Индивидуален номер на процедурата: 0006203
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 69974.14 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Тодорка Бакърджиева
  • Телефон/и за контакт: 0884202423
Документи