ДГ Лилия - Пловдив

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Лилия"

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:06:51
ID номер: 3525 Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Лилия"

Индивидуален номер на процедурата: 0005127
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севдалина Генчева
 • Телефон/и за контакт: 0898376448
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887301
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:16
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания и разяснения към обява

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887300
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:13
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Хляб и тестени продукти КСС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887299
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:10
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Консерви и пакетирани продукти КСС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887294
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:07
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 1 хляб и тестени изделия

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887291
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:03
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 2 консерви и пакетирани продукти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:07:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104887286
  Удостоверено време: 11.07.2019 13:07:00
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 10:07:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори