ДГ Лилия - Пловдив

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Лилия"

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:06:51
ID номер: 3525 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Лилия"

Индивидуален номер на процедурата: 0005127
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севдалина Генчева
  • Телефон/и за контакт: 0898376448
Документи