ДГ Лилия - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 3525статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Лилия"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-11 13:06:51
ID номер: 3525статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЛИЛИЯ“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-07 15:26:58
ID номер: 3525статус: прекратена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЛИЛИЯ“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-23 15:49:45