ДГ Калина - град Сливен

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина“, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 ”Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 ”Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:12:54
ID номер: 9095842 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина“ разпределени в 10 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 ”Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 ”Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”. Видовете, разфасовките и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции,  се съдържат в  Технически спецификации – Приложение № 1 към обявата за обществената поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период.

Индивидуален номер на процедурата: 0005884
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 67358.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Терзиева
 • Телефон/и за контакт: 044 622857
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074122
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:14
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074124
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:17
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074126
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:20
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074128
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:23
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.1.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074132
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:27
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.2.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074139
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:30
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.3.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074144
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:33
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.4.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074146
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:35
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.5.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074152
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:38
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.6.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074160
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:49
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.7.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074164
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:52
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.8.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074174
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:56
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.9.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:24:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074178
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:24:59
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:24:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.10

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:25:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074179
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:25:03
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:25:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:25:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074180
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:25:06
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:25:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:25:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116074181
  Удостоверено време: 15.01.2020 09:25:08
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 07:25:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 15:05:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116773959
  Удостоверено време: 23.01.2020 15:05:41
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 13:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригиран Образец № 2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 15:05:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116774005
  Удостоверено време: 23.01.2020 15:05:44
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 13:05:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № АС - 11 - 217 от 29.01.2020 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 13:57:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117041661
  Удостоверено време: 29.01.2020 13:57:21
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 11:57:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 13:57:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117041665
  Удостоверено време: 29.01.2020 13:57:26
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 11:57:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за обособена позиция № 1,обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4, обособена позиция № 5, обособена позиция № 6, обособена позиция № 7, обособена позиция № 9 и обособена позиция № 10

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 17:05:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117963219
  Удостоверено време: 11.02.2020 17:05:05
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 15:05:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за обособена позиция № 8

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 17:05:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117963225
  Удостоверено време: 11.02.2020 17:05:09
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 15:05:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343031
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:01
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343033
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:09
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343039
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:15
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343044
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:21
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343047
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:28
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343050
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:36
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343054
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:43
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343061
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:49
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:36:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343064
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:36:54
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:36:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 10

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:37:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119343068
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:37:02
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:37:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори