ДГ Гьончо Белев - град Ихтиман

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Гьончо Белев" град Ихтиман

Дата и час на публикуване: 2021-02-08 11:11:48Последна промяна: 2021-02-08 10:52:51
ID номер: 0006660 Статус: затворена

  • доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Гьончо Белев" гр. Ихтиман

Индивидуален номер на процедурата: 0006660
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 34506.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2021-02-21 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Богомилова Вакарелийска
  • Телефон/и за контакт: 0897 55 24 69