ДГ Детство - град Сливен

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детство“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове” и Обособена позиция № 5 „Бакалия и консерви”

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:11:37
ID номер: 9097565 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детство“ разпределени в 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове” и Обособена позиция № 5 „Бакалия и консерви”. Видовете, разфасовките и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции,  се съдържат в  Технически спецификации – Приложение № 1 към обявата за обществената поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период.

Индивидуален номер на процедурата: 0006175
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 56862.17 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Красимира Милчева
 • Телефон/и за контакт: 0896788952
Документи
 • Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798760
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:23
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798766
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:27
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798771
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:30
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798782
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:39
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.1.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798791
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:48
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.2.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798798
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:53
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.3.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:27:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798804
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:27:57
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:27:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.4.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:28:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798815
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:28:02
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:28:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.5.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:28:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798822
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:28:07
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:28:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:28:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798826
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:28:12
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:28:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:28:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120798829
  Удостоверено време: 24.03.2020 14:28:16
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 12:28:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 09:09:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121946849
  Удостоверено време: 15.04.2020 09:09:14
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 06:09:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 09:09:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121946863
  Удостоверено време: 15.04.2020 09:09:22
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 06:09:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 16:18:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123229941
  Удостоверено време: 04.05.2020 16:18:41
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 13:18:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:48:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125059461
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:48:39
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:48:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:48:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125059470
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:48:44
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:48:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:48:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125059485
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:48:50
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:48:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:48:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125059492
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:48:55
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:48:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения обособена позиция № 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:49:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125059496
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:49:00
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:49:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори