ДГ 89 Шарена дъга София

Директно възлагане на поръчка с предмет " Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №89 "Шарена Дъга"

Дата и час на публикуване: 2019-11-06 12:02:29
Допълнителна информация по процедурата

Директно възлагане на поръчка с предмет " Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №89 "Шарена Дъга"

Документи