ДГ 74 Дъга - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02692-2020-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, гр.София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-10 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-17 12:28:00
АОП номер: 02692-2019-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, район „Подуяне”, Столична община, адрес гр.София -1517, ж.к.„Суха река”,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-12 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-15 15:35:48
АОП номер: 02692-2017-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти, обезпечаващи нуждите на ДГ №74 Дъга в гр.София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:02:52
АОП номер: 02692-2016-0001статус: възложена

Достави на хранителни стоки, съгласно приложената към настоящата документация спецификация до сградата на ДГ 74 „Дъга” в град София 1517, ж-к „Суха река”, ул. „Хан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-07 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00