ДГ 74 Дъга - град София

Доставка на хранителни стоки за ОДЗ 74 „Дъга” в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:00:00Последна промяна: 2017-01-12 09:59:08
АОП номер: 02692-2015-0001 Статус: възложена

„Доставка на хранителни стоки за ОДЗ 74 „Дъга” в две обособени позиции“ Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти, съгласно Приложение № 1.1. Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти, съгласно Приложение № 1.2“ необходими за нуждите на заведението, описани подробно в Техническата спецификация на Възложителя

Индивидуален номер на процедурата: 0001878
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 100000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15200000, 15300000, 15330000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 17:50:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 17:50:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 17:50:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 15:53:31
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:51:00
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:51:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:57:47
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 09:58:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 09:58:28