ДГ 74 Дъга - град София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02692-2015-0001статус: възложена

Доставка на хранителни стоки за ОДЗ 74 „Дъга” в две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:00:00