ДГ 71 Щастие - град София

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Дата и час на публикуване: 2020-11-20 13:04:14
Статус: възложена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Предмет на обществената поръчка: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 ЩАСТИЕ, гр.София
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставката на хранителни продукти за ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София.
За да се приготви и предостави на децата здравословна и вкусна храна, персоналът на детската градина следва да осигури ритмичната доставка на гарантирано качествени продукти.

Във връзка с горната цел се обявява настоящата процедура – събиране на оферти с обява за определянето на доставчик, който е натрупал опит в дейността – предмет на поръчката и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова страна на по-рано сключени договори със същия предмет.

Индивидуален номер на процедурата: 0006599
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Мария Панайотова
  • Телефон/и за контакт: 02 875 2032