ДГ 71 Щастие - град София

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:43:07Последна промяна: 2018-09-20 16:32:42
ID номер: 9081043 Статус: затворена

Подробна информация за вида и прогнозните количества на хранителните продукти се съдържа в Приложения от №1 към Техническата спецификация към документацията за участие.

Условията за изпълнение на поръчката/срок, начини на плащане, правата и задълженията на страните и т.н./ са подробно разписани в проекта на договор-част от документацията за участие.

 

Място на извършване: ДГ №71 “ЩАСТИЕ”–гр.София, ж.к. Младост 1, ул. „Усмивка“№ 1

Индивидуален номер на процедурата: 0004164
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Илиева Панайотова
 • Телефон/и за контакт: 02/8752032
Документи
 • Решение №2/20.09.2018

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:31:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931557
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:31:46
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:31:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:31:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931559
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:31:49
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:31:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ-челна страница

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:31:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931562
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:31:52
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:31:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:31:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931567
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:31:54
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:31:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:31:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931569
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:31:57
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:31:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:32:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931570
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:32:00
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:32:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:32:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090931572
  Удостоверено време: 20.09.2018 16:32:02
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 13:32:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 11:30:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091252734
  Удостоверено време: 04.10.2018 11:30:11
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 08:30:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 11:30:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091252736
  Удостоверено време: 04.10.2018 11:30:14
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 08:30:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 11:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091252738
  Удостоверено време: 04.10.2018 11:30:17
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 08:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори