ДГ 71 Щастие - град София

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:52:12Последна промяна: 2017-06-28 11:52:57
ID номер: 9065694 Статус: затворена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Индивидуален номер на процедурата: 0002551
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-05 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Илиева Панайотова
 • Телефон/и за контакт: 02/8752032
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:26:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841537
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:26:58
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:26:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:27:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841539
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:27:01
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:27:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:27:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841540
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:27:04
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:27:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:27:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841541
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:27:06
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:27:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:27:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841542
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:27:09
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:27:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовка на офертите

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:34:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071900847
  Удостоверено време: 29.06.2017 11:34:04
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 08:34:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 14:43:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072268735
  Удостоверено време: 10.07.2017 14:43:30
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 11:43:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 14:43:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072268739
  Удостоверено време: 10.07.2017 14:43:33
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 11:43:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори