ДГ 71 Щастие - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2020-11-20 13:04:14
ID номер: 9091769статус: приключена

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 ЩАСТИЕ, гр.София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-26 13:31:22
ID номер: 9081043статус: затворена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-20 16:43:07
ID номер: 9065694статус: затворена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 “ЩАСТИЕ”, гр.София“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-05 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:52:12