ДГ 19 Света - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19

Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:27:29Последна промяна: 2020-02-24 10:51:00
ID номер: 9096559 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждиите на Детска градина №19 - периодични доставки по предварителни заявки на Възложителя

Индивидуален номер на процедурата: 0006029
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Афродита Ильовска
 • Телефон/и за контакт: 028661230; 0884801531
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884439
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:01
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заовед

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884445
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:08
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Друга информация и указания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884452
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:11
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884459
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:15
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884461
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:19
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884467
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:23
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884474
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:26
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884481
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:30
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:39:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118884486
  Удостоверено време: 24.02.2020 10:39:34
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2020 08:39:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 13:47:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119495217
  Удостоверено време: 06.03.2020 13:47:12
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 11:47:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 15:09:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120002510
  Удостоверено време: 13.03.2020 15:09:13
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 13:09:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия за определяне на изпълнител за поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №19 Света София, Столична община, район Лозенец"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-28 12:04:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124896742
  Удостоверено време: 28.05.2020 12:04:26
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2020 09:04:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за приемане работата на комисия и определяне на изпълнител по ОП за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-28 12:04:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124896757
  Удостоверено време: 28.05.2020 12:04:32
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2020 09:04:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори