ДГ 19 Света - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19"Света София", гр. София, бул. "Христо Смирненски" №36, Столична община, район "Лозенец"

Дата и час на публикуване: 2019-01-30 16:46:52Последна промяна: 2019-02-18 11:09:17
ID номер: 9085257 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19"Света София", гр. София, бул. "Христо Смирненски" №36, Столична община, район "Лозенец"

Индивидуален номер на процедурата: 0004625
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Афродита Ильовска
  • Телефон/и за контакт: 0884 801 531
Документи