ДГ 19 Света - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19 "Света София", бул. "Христо Смирненски" №36, гр. София, Столична община - район "Лозенец"

Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:46:56Последна промяна: 2018-05-14 15:47:53
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19 "Света София", бул. "Христо Смирненски" №36, гр. София, Столична община - район "Лозенец"

Индивидуален номер на процедурата: 0003301
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:47:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077239615
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:47:45
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:47:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:48:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077239646
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:48:20
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:48:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:48:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077239665
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:48:45
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:48:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:49:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077239679
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:49:02
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:49:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 17:00:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077290680
  Удостоверено време: 26.01.2018 17:00:42
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 15:00:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • До всички потенциални участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 11:13:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077599855
  Удостоверено време: 06.02.2018 11:13:21
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 09:13:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 13:26:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077819779
  Удостоверено време: 13.02.2018 13:26:33
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2018 11:26:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 13:52:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078319157
  Удостоверено време: 01.03.2018 13:52:58
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 11:52:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 15:55:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083295203
  Удостоверено време: 14.05.2018 15:55:37
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 12:55:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори