ДГ 19 Света - София

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 19, ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 36, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:18:33Последна промяна: 2017-10-06 11:14:35
Статус: възложена

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА №19

Индивидуален номер на процедурата: 0001802
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: АФРОДИТА ИЛЬОВСКА
 • Телефон/и за контакт: 028661230; 0884801531
Документи
 • Документация за участие в процедура

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:19:17
 • Информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:19:21
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:19:23
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:28:12
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 14:28:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065759637
  Удостоверено време: 01.02.2017 14:28:31
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2017 12:28:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 17:00:00
 • Справка за плащания по договор за м.02.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:17:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583494
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:17:51
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:17:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м. 03.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:18:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583516
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:18:46
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:18:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.04.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:19:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583534
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:19:45
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:19:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.05.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:20:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583574
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:20:52
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:20:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.06.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:22:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583604
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:22:00
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.07.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:23:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583635
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:23:10
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:23:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.08.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583658
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:24:01
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.09.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:24:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583689
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:24:56
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:24:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.10.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:25:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583713
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:25:53
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:25:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 15:01:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076944337
  Удостоверено време: 15.01.2018 15:01:58
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2018 13:01:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.12.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 15:02:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076944364
  Удостоверено време: 15.01.2018 15:02:58
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2018 13:02:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.01.2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 13:19:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077606175
  Удостоверено време: 06.02.2018 13:19:13
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 11:19:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори