ДГ 19 Света - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096559статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:27:29
ID номер: 9085257статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19"Света София", гр. София, бул. "Христо Смирненски" №36, Столична община, район "Лозенец"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-30 16:46:52
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19 "Света София", бул. "Христо Смирненски" №36, гр. София, Столична община - район "Лозенец"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:46:56
ID номер: 9072276статус: отменена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №19 "Света София", бул. "Христо Смирненски" №36, гр. София, Столична община - район "Лозенец"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-17 15:47:55
статус: възложена

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 19, ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 36, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-20 17:18:33