ДГ 19 Света - София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048123статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №19 „Света София”, гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” №36 по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-26 12:57:13
статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за храненето на деца от ЦДГ №19 Света София в град София

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-01 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00