ДГ 174 Фют - град София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за възлагане на Обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за Обществени поръчки в ЦДГ №174 Фют

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 10:00:00