ДГ 174 Фют - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174

Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:27:23
ID номер: 90980113 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174 Фют, гр. София, район Лозенец Правно и фактическо основание за откриване н процедура чл.186, чл.187 във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0006248
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-27 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Цанкова
 • Телефон/и за контакт: 0884801536
Документи
 • Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:36:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121681701
  Удостоверено време: 09.04.2020 15:36:22
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2020 12:36:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с извънредното положение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:37:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121682702
  Удостоверено време: 09.04.2020 15:37:59
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2020 12:37:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:40:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121683953
  Удостоверено време: 09.04.2020 15:40:05
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2020 12:40:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спесификации - разяснения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:41:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121684701
  Удостоверено време: 09.04.2020 15:41:23
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2020 12:41:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-04-09 16:06:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121699477
  Удостоверено време: 09.04.2020 16:06:09
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2020 13:06:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за оценка и класиране на постъпили оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-11 14:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123708805
  Удостоверено време: 11.05.2020 14:29:54
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2020 11:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед относно утвърждаване на протокол

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-05-12 17:52:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123779460
  Удостоверено време: 12.05.2020 17:52:19
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2020 14:52:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хр.продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-22 19:32:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124466440
  Удостоверено време: 22.05.2020 19:32:45
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2020 16:32:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори