ДГ 174 Фют - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:32:14Последна промяна: 2019-03-21 18:32:08
ID номер: 9086890 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174 Фют, гр. София, район Лозенец Правно и фактическо основание за откриване на процедурата чл.186, чл.187 във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0004783
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Цанкова
 • Телефон/и за контакт: 0884801536
Документи
 • Заповед относно откриване на процедура за обществена поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:35:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097154296
  Удостоверено време: 21.03.2019 18:35:15
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 16:35:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:35:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097154298
  Удостоверено време: 21.03.2019 18:35:18
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 16:35:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:35:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097154303
  Удостоверено време: 21.03.2019 18:35:21
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 16:35:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа Спесификация - разяснения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:35:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097154305
  Удостоверено време: 21.03.2019 18:35:23
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 16:35:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 17:15:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098507109
  Удостоверено време: 12.04.2019 17:15:41
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 14:15:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-04-15 17:07:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098586028
  Удостоверено време: 15.04.2019 17:07:30
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2019 14:07:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-22 11:49:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099030869
  Удостоверено време: 22.04.2019 11:49:51
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2019 08:49:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори