ДГ 174 Фют - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174 Фют, гр.София, район Лозенец

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 17:56:57
ID номер: 9073449 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174Фют, гр. София, район Лозенец.

Правно и фактическо основание за откриване на процедурата чл.187 във връзка с чл.20, ал. 3 т. 2 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0003427
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000 (FA02)
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Г.Цанкова
 • Телефон/и за контакт: 0884801536
Документи
 • Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 26 от Закон за обществени поръчки с предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №174”Фют”, гр. София, район Лозенец” ул. „Плана планина“ № 36

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 18:04:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078329860
  Удостоверено време: 01.03.2018 18:04:31
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 16:04:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Детайли на обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 18:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079209645
  Удостоверено време: 19.03.2018 18:49:40
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 16:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 18:53:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079209822
  Удостоверено време: 19.03.2018 18:53:54
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 16:53:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол N2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 23:01:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079876573
  Удостоверено време: 27.03.2018 23:01:18
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2018 20:01:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол N3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:24:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080424912
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:24:24
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:24:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 16:26:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081103348
  Удостоверено време: 13.04.2018 16:26:36
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 13:26:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори