ДГ 174 Фют - град София

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 174 ФЮТ ГР. СОФИЯ

Дата и час на публикуване: 2017-01-12 18:31:17Последна промяна: 2017-02-01 11:06:19
ID номер: 9060608 Статус: възложена

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 174 ФЮТ ГР. СОФИЯ

Индивидуален номер на процедурата: 0001885
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 46000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надка Хинова
 • Телефон/и за контакт: 0884 801 536, (02) 862 10 90
Документи
 • Образец заявление за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-12 18:31:17
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-12 18:31:17
 • Разяснение oтносно постъпило запитване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-18 19:44:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065243352
  Удостоверено време: 18.01.2017 19:44:18
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2017 17:44:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от проведен конкурс за доставка на хранителни стоки в ДГ 174 от 25 януари

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 21:39:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065731650
  Удостоверено време: 31.01.2017 21:39:10
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 19:39:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от допълнително разгледани документи, изискани от участници в конкурса "Доставка хранителни продукти " в ДГ №174"Фют"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 11:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066533727
  Удостоверено време: 10.02.2017 11:19:38
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 09:19:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателен протокол за избор на фирма-доставчик на хранителни продукти в ДГ №174

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 19:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067321225
  Удостоверено време: 20.02.2017 19:17:43
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 17:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за снабдяване с хр. продукти за ДГ №174"Фют"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897022
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:41
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за утвърждаване класирана фирма, с която се сключва договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897023
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:44
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверение за наличието или липса на задължения

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897025
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:47
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверение за задължения по чл 86 ал 6 от ДОПК

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897029
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:49
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Свидетелство за съдимост

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897032
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:52
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 23:06:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067897035
  Удостоверено време: 07.03.2017 23:06:54
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 21:06:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори