ДГ 174 Фют - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 90980113статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-27 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-09 15:27:23
ID номер: 9086890статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-21 18:32:14
ID номер: 9073449статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№174 Фют, гр.София, район Лозенец

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 17:56:57
ID номер: 9060608статус: възложена

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 174 ФЮТ ГР. СОФИЯ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-12 18:31:17