ДГ 174 Фют - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №174 Фют град София

Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:19:04Последна промяна: 2015-12-23 09:19:36
ID номер: 9048185 Статус: възложена

Dоставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №174 Фют град София по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №2 Бакалия, хляб, хлебни и тестени изделия, месо и месни продукти, захарни изделия, подправки и др.

Индивидуален номер на процедурата: 0000449
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 46322.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000  FA02,  15100000  FA02,  15211100  FA02,  15221000  FA02, 15300000  FA02,  15500000  FA02,  15612500  FA02 
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надка Хинова
 • Телефон/и за контакт: 0884 801 536
Документи
 • Заповед за откриване на процедура чрез Публична покана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:19:04
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:20:25
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:21:25
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:21:25
 • Документи за участие

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:21:25
 • Запитване от Аллур ООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 11:56:01
 • Отговор на запитване от Алуур ООД

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 11:56:55
 • Пояснение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 12:12:25
 • Заповед за назначаване комисия за провеждане на обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 17:37:52
 • Протокол от комисия по отваряне на оферти и заповед утвърждаване

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 18:50:44
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-04 17:49:35
 • Справка - действащи договори по ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-11 00:00:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046954957
  Удостоверено време: 11.05.2016 00:00:31
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 21:00:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори