ДГ 174 Фют - град София

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ЦДГ 174 Фют, град София, район Лозенец"

Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00Последна промяна: 2015-04-28 13:58:43
Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ЦДГ 174 Фют, град София, район Лозенец".

Индивидуален номер на процедурата: 0000055
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-04 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00
 • Решение за назначаване на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 10:00:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 11:40:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-16 10:00:00