ДГ 174 Фют - град София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048185статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №174 Фют град София

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-27 12:19:04
статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ЦДГ 174 Фют, град София, район Лозенец"

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:00:00