ДГ 16 Приказен свят - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №16 " Приказен свят"

Дата и час на публикуване: 2019-09-30 11:39:05Последна промяна: 2019-09-30 11:38:33
ID номер: 9092933 Статус: възложена

ДОСТАВАКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №16 " ПРИКАЗЕН СВЯТ"  ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП 1 -" ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ";

ОП 2 - " МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ " ;

ОП 3 -" МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ " ;

ОП 4 " ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ " 

ОП  5 -" КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "

Агенция по обществени поръчки - Информации за обяви

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005504
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69999.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-10 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николина Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 0884801653
Документи