ДГ 16 Приказен свят - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 16 „Приказен свят”, гр. София, по пет обособени позиции, както следва: ОП 1 „Хляб и тестени изделия”; ОП 2 „Мляко и млечни продукти”; ОП 3 „Месо и месни продукти”; ОП 4 „Плодове и зеленчуци” и ОП 5 „Консерви и други хранителни продукти

Дата и час на публикуване: 2018-08-17 15:25:13
ID номер: 9079791 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №16 " Приказен свят"

Индивидуален номер на процедурата: 0004071
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 59570.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николина Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 0889530961
Документи