ДГ 16 Приказен свят - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) №16 „Приказен свят”, гр. София

Дата и час на публикуване: 2017-06-21 10:30:00Последна промяна: 2018-03-23 09:46:45
Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) №16 „Приказен свят”, гр. София, по пет обособени позиции, както следва: ОП 1 „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ” ; ОП 2 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”; ОП 3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”; ОП 4 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” И ОП 5 „КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛН ПРОДУКТИ”

Индивидуален номер на процедурата: 0003576
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69999.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-03 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 10:30:00
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 10:30:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 10:30:00
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 09:50:37