ДГ 16 Приказен свят - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9092933статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №16 " Приказен свят"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-10 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-30 11:39:05
ID номер: 9079791статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 16 „Приказен свят”, гр. София, по пет обособени позиции, както следва: ОП 1 „Хляб и тестени изделия”;

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-17 15:25:13
ID номер: 9065724статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение (ОДЗ) №16 „Приказен свят”, гр. София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-03 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-28 15:00:00
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) №16 „Приказен свят”, гр. София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-03 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-21 10:30:00
ID номер: 9053142статус: възложена

Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00