ДГ 16 Приказен свят - София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04213-2018-0001статус: отворена

Обявление за възложена поръчка

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-04-30 09:26:41
АОП номер: 04213-2018-0001статус: отворена

Решение за пряко договаряне

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-03-26 16:56:05