ДГ 16 Приказен свят - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №16 "Приказен свят", гр. София по 5 обособени позиции: ОП 1 "Хляб и тестени изделия", ОП 2 "Мляко и млечни продукти", ОП 3 "Месо и месни продукти", ОП 4 "Плодове и зеленчуци" и ОП 5 "Консерви и други хранителни продукти".

Дата и час на публикуване: 2015-06-11 15:00:00Последна промяна: 2018-03-23 09:20:53
ID номер: 9042696 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №16 "Приказен свят", гр. София по 5 обособени позиции: ОП 1 "Хляб и тестени
изделия", ОП 2 "Мляко и млечни продукти", ОП 3 "Месо и месни продукти", ОП 4 "Плодове и зеленчуци" и ОП 5 "Консерви и други хранителни продукти".

Индивидуален номер на процедурата: 0003572
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 5200000,15300000, 15400000, 15500000, 15850000, 15870000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-11 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-11 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-06-11 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 11:07:33