ДГ 136 Славия - София

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-03 13:34:11Последна промяна: 2019-09-04 09:09:48
ID номер: 9092129 Статус: затворена

„Доставка на обзавеждане и оборудване за образователни цели на ДГ № 136“, което включва доставка и монтаж (където е приложимо) на обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина и за обезпечаване на образователния процес в градината. С обявата се възлагат обособена позиция № 1 и № 2 на стойност 29 200 лева без ДДС. Обособена позиция № 3 се възлага директно на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като нейната стойност (3950 лв) отговаря на изискванията на разпоредбата и не надхвърля 20% от стойността на обществената поръчка. Обща стойност на обществената поръчка 33150 лева без ДДС.

%MCEPASTEBIN%

Индивидуален номер на процедурата: 0005401
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 33150.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Стефка Илиева
 • Телефон/и за контакт: 0884801418
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 13:37:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108037829
  Удостоверено време: 03.09.2019 13:37:07
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 10:37:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 13:37:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108037845
  Удостоверено време: 03.09.2019 13:37:25
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 10:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 13:37:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108037850
  Удостоверено време: 03.09.2019 13:37:31
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 10:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-30 10:59:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109530633
  Удостоверено време: 30.09.2019 10:59:13
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2019 07:59:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор изх.№21 /11.10.2019

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 12:38:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110341071
  Удостоверено време: 11.10.2019 12:38:54
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 09:38:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №22/14.10.2019

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 11:05:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110408959
  Удостоверено време: 14.10.2019 11:05:06
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 08:05:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори