ДГ 136 Славия - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9092129статус: затворена

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-03 13:34:11