ДГ 123 Шарл Перо София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 123 Шарл Перо

Дата и час на публикуване: 2019-11-05 16:15:47Последна промяна: 2019-12-03 11:14:01
ID номер: 9094274 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 123 Шарл Перо

Индивидуален номер на процедурата: 0005681
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Колева
  • Телефон/и за контакт: 02 973 64 15
Документи