ДГ 11 Мики Маус - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 11 "Мики Маус"

Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:15:15
ID номер: 9094687 Статус: затворена

Доставка на харинетлни продукти за нуждите на детската градина за период от 12 масеца по заявка на възложителя съобразно спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005734
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-02 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Розалия Филипова
Документи