ДГ 11 Мики Маус - София

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО- РАЙОН "МЛАДОСТ"

Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:21:33Последна промяна: 2018-11-22 11:05:32
Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО- РАЙОН "МЛАДОСТ"

Индивидуален номер на процедурата: 0004289
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: РОЗАЛИЯ ФИЛИПОВА
 • Телефон/и за контакт: 0884 801630, 02 8749089
Документи
 • техническа спецификация - Кетъринг

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975409
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:15
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация - Млечни продукти и бакалия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975411
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:18
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация - Плодове и зеленчуци

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975413
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:21
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация - Преработени плодове зеленчуци и ядки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975418
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:24
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация - Тестени и хлебни изделия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975419
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:27
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975422
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:30
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975428
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:34
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:07:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091975431
  Удостоверено време: 26.10.2018 15:07:37
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 12:07:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на крайния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-11-06 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-21 15:17:59