ДГ 11 Мики Маус - София

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО - РАЙОН "МЛАДОСТ"

Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:29
ID номер: 9067390 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО- РАЙОН "МЛАДОСТ"

Индивидуален номер на процедурата: 0002721
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000,15100000,15200000,15300000,15500000,15600000,15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: РОЗАЛИЯ ФИЛИПОВА
 • Телефон/и за контакт: 0884 801630, 02 8749089
Документи
 • Заповед за откриване на процедура от 17.08.2017г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073335391
  Удостоверено време: 17.08.2017 12:23:08
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 09:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Друга информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073335394
  Удостоверено време: 17.08.2017 12:23:11
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 09:23:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073335397
  Удостоверено време: 17.08.2017 12:23:13
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 09:23:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява №2

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073335399
  Удостоверено време: 17.08.2017 12:23:16
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 09:23:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява в профил на купувача №137/17.8.2017г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073335401
  Удостоверено време: 17.08.2017 12:23:18
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 09:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия от 12.09.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 15:57:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073989853
  Удостоверено време: 12.09.2017 15:57:54
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 12:57:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори