ДГ 11 Мики Маус - София

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 11 „МИКИ МАУС“, Столична община - район „Младост“, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 1“

Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:02:15Последна промяна: 2017-07-26 15:58:42
ID номер: 9066661 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №11 "МИКИ МАУС" Столична община, район "Младост"

Индивидуален номер на процедурата: 0002631
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: РОЗАЛИЯ ФИЛИПОВА
 • Телефон/и за контакт: 0884801630
Документи
 • Друга информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:02:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072749443
  Удостоверено време: 26.07.2017 16:02:28
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 13:02:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:02:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072749444
  Удостоверено време: 26.07.2017 16:02:31
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 13:02:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:02:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072749446
  Удостоверено време: 26.07.2017 16:02:33
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 13:02:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:04:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072749564
  Удостоверено време: 26.07.2017 16:04:55
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 13:04:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 11:08:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073332515
  Удостоверено време: 17.08.2017 11:08:31
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 08:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори