ДГ 11 Мики Маус - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094687статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 11 "Мики Маус"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-02 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:15:15
статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО- РАЙОН "МЛАДОСТ"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-26 15:21:33
ID номер: 9067390статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №11 "МИКИ МАУС", СО - РАЙОН "МЛАДОСТ"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-17 12:23:29
ID номер: 9066661статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 11 „МИКИ МАУС“, Столична община - район „Младост“, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 1“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-26 16:02:15
ID номер: 9065683статус: прекратена

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №11 “МИКИ МАУС”, гр.София“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-05 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:52:07