ДГ 109 Зорница - София

Доставка на хранителни продукти за ДГ 109 Зорница

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 11:49:40Последна промяна: 2020-01-03 13:32:35
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 109 "Зорница" за период от 12 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0005756
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Емилия Лещарова
Документи