ДГ 109 Зорница - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №109 „Зорница“, гр. София, СО - Район „Младост

Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07Последна промяна: 2017-09-29 11:03:58
ID номер: 9067012 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №109 „Зорница“, гр. София, СО - Район „Младост

Индивидуален номер на процедурата: 0002869
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15110000, 15130000, 15200000, 15300000, 15500000, 15400000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
 • Друга информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 14:37:00
 • Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 109 "Зорница"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:26:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074396233
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:26:09
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:26:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта на ЕТ "Македония- Иван Даньовски

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:26:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074396241
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:26:18
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:26:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори