ДГ 109 Зорница - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за ДГ 109 Зорница

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-28 11:49:40
ID номер: 9082423статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на 109 ДГ „Зорница” - гр. София, СО - Район „Младост“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-26 14:55:02
ID номер: 9067012статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №109 „Зорница“, гр. София, СО - Район „Младост

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:59:07
статус: прекратена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №109 „Зорница“, гр. София, СО - Район „Младост“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-07 12:58:19