ДГ 105 Ракета - град София

Доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания. Ще се доставят следните групи храни: 1. Хляб и закуски; 2. Месо, риба и колбаси; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Трайни продукти и консерви; 5.Натурални плодови сокове; 6.Плодове и зеленчуци. Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез ежедневни и ежеседмични/месечни периодични доставки до франко складовите помещения на Възложителя.

Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:50:21Последна промяна: 2017-07-07 11:58:07
АОП номер: 02706-2017-0001 Статус: затворена

Доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания. Ще се доставят следните групи храни: 1. Хляб и закуски; 2. Месо, риба и колбаси; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Трайни продукти и консерви; 5.Натурални плодови сокове; 6.Плодове и зеленчуци. Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез ежедневни и ежеседмични/месечни периодични доставки до франко складовите помещения на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0002326
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 75000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:50:59
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123354
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:50:59
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:50:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:51:30
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123392
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:51:30
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:51:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:51:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123417
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:51:54
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:51:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:52:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123444
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:52:25
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:52:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:52:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123473
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:52:51
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:52:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070123497
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:53:33
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 13:29:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071063522
  Удостоверено време: 09.06.2017 13:29:32
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 10:29:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 11:57:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072191941
  Удостоверено време: 07.07.2017 11:57:50
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 08:57:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 11:58:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072191960
  Удостоверено време: 07.07.2017 11:58:07
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 08:58:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 17:00:04