ДГ 10 Слънчице - Добрич

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №10 „Слънчице”, град Добрич по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:48:00Последна промяна: 2020-02-04 14:47:46
Статус: възложена

Детска градина № 10 „СЛЪНЧИЦЕ“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица ДА ПОДАДАТ ОФЕРТА ЗА участие в Обществена поръчка за доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на детска градина №10 „Слънчице“ в град Добрич, ул. „Даскал Д.Попов” №1, по обособени позиции. 

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич

Прогнозна стойност: 51 909,75 без ДДС

Краен срок за подаване на оферта: 17.02.2020 г. - 16:00:00 часа.

 Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 04.02.2020 г.

 

Получените оферти се отварят на публично заседание на 18.02.2020 г. от 09,00 часа в сградата на Детска градина №10 „Слънчице“ в град Добрич, ул. „Даскал Д.Попов” №1. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005950
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 51909.75 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Донева
 • Телефон/и за контакт: 058/593030
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433582
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:01
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433586
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:04
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителна информация към обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433589
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:07
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433599
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:10
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовката на образците на документите

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433601
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:13
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433605
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:15
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433607
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:18
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 14:57:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117433610
  Удостоверено време: 04.02.2020 14:57:20
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 12:57:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 18.02.2020 г. за обявяване на изпълнител по част от ОП, прекратяване на обществена поръчка за част от обособените позиции

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-26 14:25:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118995992
  Удостоверено време: 26.02.2020 14:25:26
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2020 12:25:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341825
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:15
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341828
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:19
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341830
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:22
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341838
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:24
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341862
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:28
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП 11

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 14:13:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123341870
  Удостоверено време: 07.05.2020 14:13:30
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 11:13:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към ОП 1 "Мляко и млечни продукти"

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 14:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147377341
  Удостоверено време: 16.04.2021 14:13:07
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 11:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към ОП 2 "Месо и месни продукти"

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 14:13:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147377362
  Удостоверено време: 16.04.2021 14:13:11
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 11:13:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към ОП 3 "Риба и рибни продукти"

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 14:13:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147377377
  Удостоверено време: 16.04.2021 14:13:13
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 11:13:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори