ДГ Здравец - Ихтиман

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ «Здравец», гр. Ихтиман

Дата и час на публикуване: 2021-02-05 17:39:26
Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Здравец", гр.Ихтиман

Индивидуален номер на процедурата: 0006658
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ваня Колева
  • Телефон/и за контакт: 0724 8 2139