ДГ Здравец - Ихтиман

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ЗДРАВЕЦ", гр. Ихтиман

Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:31:54
ID номер: 9095868 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ЗДРАВЕЦ", гр. Ихтиман

Индивидуален номер на процедурата: 0005894
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 48000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-03 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи